Central Council

NSCI Mumbai, 2019 Central Council Members.

CENTRAL COUNCIL MEMBERS-2019
1Mr.Bherulal Choudhary
2Mr.Lalit Shah
3Mr.Jayantilal H.Shah
4Mr.Rakesh Malhotra
5Mr.Atul H.Maru
6Mr.Umrawmal Barmecha
7Mr.Mehul Shantilal Shah
8Mr.Vivek Didwania
9Mr.Suresh Seth
10Mr.Kamlesh Talreja
11Mr.Abbas Contractor
12Mr.Sunil Kapur
13Mr.Vijay Advani
14Mr.J.S.Dawer
15Mr.Ashok Ahuja
16Mr.Amit Menda
17Ms.Supriya Devgun
18Mr.Dilip Burad
19Ms.Bhavna Bafna
20Mr.Sandeep Mehta
21Mr.Yogesh Dhameja
22Ms.Kshipra Jain
23Ms.Vandana Rana
24Mr.Manish Lakhi
25Mr.Viren Shah
26Mr.Ish Bawa
27Ms.Priyanka D.Haria
28Mrs.Shobha K.Bhimani
29Ms.Vidhi Tejuja
30Ms.Parishi C.Shah