Central Council

NSCI Mumbai, 2023 Central Council Members.

CENTRAL COUNCIL MEMBERS-2023
1Mr.Viren Shah
2Mr.Dilip Burad
3Mr.Atul H.Maru
4Mr.Amit Menda
5Mr.Vivek S. Kapoor
6Mr.Sandeep Mehta
7Ms.Bhavna Bafna
8Mr.Abhiraj R. Barfiwala
9Mr.Ish Bawa
10Mrs.Priyanka D.Haria
11Mrs.Shobha K.Bhimani
12Mrs.Parishi C.Shah
13Ms.Vidhi Tejuja
14Ms.Pragya D. Birani
15Mr.Kamlesh Talreja
16Ms.Kinjal Jitendra Jain
17Ms.Leena Bharat Shah
18Mr.Abbas Contractor
19Ms.Sanaya S. Seth
20Ms.Shailee M. Mavani
21Mr.Dhanesh J. Chheda (DAN)
22Mr.Abhishek V. Bajaj
23Mr.Mukesh I. Shah
24Mr.Ashok Umrawmal Barmecha
25Ms.Vandana Rana
26Mr.Vivek R. Jaisingh (VICKY)
27Ms.Dhirti D.Jain
28Mr.Romit R.Nagpal
29Mr.Hamir R. Desai
30Ms.Manali Praful Jain